About Us

เกี่ยวกับเรา

เวอร์จี้ดริ้ง เครื่องดื่มสมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงสตรี
ยาสมุนไพรยุคใหม่ที่จะมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ ยกระดับสมุนไพร
ให้เป็นสากลมากขึ้น ให้ผู้หญิงทุกวัยรู้จักและเข้าถึง เราเป็นน้ำสมุนไพร
ที่กล้าการันตีเห็นผลภายใน 7 วัน รสชาติอร่อย ดื่มง่าย สะดวก
ตอบโจทย์กับสาวยุคใหม่

About US

เกี่ยวกับเรา

เวอร์จี้ดริ้ง เครื่องดื่มสมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงสตรี ยาสมุนไพรยุคใหม่ที่จะมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ ยกระดับสมุนไพร ให้เป็นสากลมากขึ้น ให้ผู้หญิงทุกวัยรู้จักและเข้าถึง เราเป็นน้ำสมุนไพร ที่กล้าการันตีเห็นผลภายใน 7 วัน รสชาติอร่อย ดื่มง่าย สะดวก ตอบโจทย์กับสาวยุคใหม่

MISSION

ปัญหาผู้หญิงทุกคน
จะหมดไปเมื่อดื่มเวอร์จี้

VISON

เราจะเป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค อันดับหนึ่ง
สำหรับผู้หญิง

VISON

เราจะเป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค อันดับหนึ่ง
สำหรับผู้หญิง